Przetargi

23 lipca 2013 12:56 | Przetargi

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamień

Dzierzgowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Numer ogłoszenia: 289560 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

czytaj więcej »

14 czerwca 2013 11:06 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo

Dzierzgowo, dnia 12.06.2013r. OŚR 271.1.2013 Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OŚR.271.1.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...

czytaj więcej »

17 maja 2013 12:45 | Przetargi

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo

Dzierzgowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo Numer ogłoszenia: 80379 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »

SzybkiPit