Komunikaty

05 października 2017 11:42 | Komunikaty | Źródło: BIP - Dzierzgowo

Konsultacje społeczne w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE DZIERZGOWO

 

Konsultacje społeczne w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie na 2018 r.” Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie przedmiotu konsultacji. 

Uwagi można złożyć osobiście na przygotowanym formularzu uwag w sekretariacie Urzędu Gminy w Dzierzgowie  ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo od  05.10.2017 r. do 25.10.2017 r.

Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.dzierzgowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierzgowo.

Ogłoszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

Przeczytano: 300 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit