Komunikaty

01 października 2013 12:12 | Komunikaty

INFORMACJA O ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKRONICZNEGO, CHEMIKALIÓW I ZUŻYTYCH OPON.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH " USKOM " sp. z o.o. w MŁAWIE ORGANIZUJE NA TERENIE GMINY DZIERZGOWO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2013 r. ZBIÓRKĘ...

czytaj więcej »

01 października 2013 10:55 | Komunikaty

WAŻNE !!! ZMIANA STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DZIERZGOWO

INFORMACJA Niniejszym informuję, że Uchwałą NR128/XIX/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 10 września 2013 roku zostały zmienione stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dzierzgowo w sposób następujący: - odbiór zmieszanych...

czytaj więcej »

09 lipca 2013 13:02 | Komunikaty

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr P2361W Szemplino – (granica województwa) – Brzozowo-Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki, odcinek od km 0+000,00 do km 2+928,06 (Gmina Dzierzgowo, powiat mławski, województwo mazowieckie)

OŚR.6220.2.2013 Dzierzgowo, dnia 08.07.2013 r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Dzierzgowo Działając zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 21 ust. 2 pkt. 8 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »

SzybkiPit