Komunikaty

14 stycznia 2016 19:06 | Komunikaty

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 20 stycznia 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 20 stycznia 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pomieszczenia znajdujące się w części szkolnej budynku po byłej Szkole Podstawowej...

czytaj więcej »

26 listopada 2015 18:49 | Komunikaty

KARTA DUŻEJ RODZINY

ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY Czym jest Karta Dużej Rodziny? Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Karta ułatwia...

czytaj więcej »

20 lipca 2015 13:11 | Komunikaty

Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy

Niniejszym informuję że, poszkodowani w wyniku klęski suszy mogą składać wnioski o oszacowanie strat (wniosek w załączeniku) w terminie 24 lipca 2015 roku, przed zbiorem plonu dotkniętego klęską suszy. Aby uznać, ze gospodarstwo zostało dotknięte klęską procent start w uprawach całego...

czytaj więcej »

18 czerwca 2015 19:26 | Komunikaty

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Mławie ,Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Gminy...

czytaj więcej »

27 lutego 2015 13:54 | Komunikaty

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dzierzgowo .

Urząd Gminy Dzierzgowo działając na podstawie art. 11a, ust 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm) podaje do zaopiniowania projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie...

czytaj więcej »

SzybkiPit