Aktualności

13 kwietnia 2017 19:02 | Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 MAJA 2017 ROKU

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ

OD 1 MAJA 2017 ROKU

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.), w związku z Uchwałą  Nr 111/XXII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty Wójt Gminy Dzierzgowo zawiadamia, iż od 1 maja 2017 r. będą obowiązywać następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą wynosić:

- 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość , jeżeli odpady  komunalne są  zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

- 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady  komunalne są  zbierane i odbierane w sposób zmieszany

 

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi  konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. urodzenie, zgon, zmiana miejsca zamieszkania) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

W związku z powyższym bardzo proszę o dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w w/w wysokości od 01.05.2017 r.

 

W przypadku wątpliwości w powyższej sprawie proszę o kontakt telefoniczny z

Panią Moniką Gołębczyk 23 653 30 15.


Wójt Gminy Dzierzgowo

Rafał Kuciński

Przeczytano: 487 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit