Aktualności

25 marca 2014 16:21 | Aktualności

INFOFMACJA O WYBORZE OFERTY

INFOFMACJA O WYBORZE OFERTY Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku wybrana została oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy „Tamka” Dzierzgowo. ...

czytaj więcej »

28 lutego 2014 17:12 | Aktualności

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014roku.

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014roku.

czytaj więcej »

SzybkiPit