Aktualności

02 października 2015 16:19 | Aktualności

Bezpłatne szkolenia warszatowe PROW 2014 - 2020.

BEZPŁATNE SZKOLENIA WARSZTATOWE PROW 2014 - 2020 Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania \"Ciuchcia Krasińskich\" serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane nowym okresem programowania PROW 2014 - 2020 na szkolenie warsztatowe poświęcone zagadnieniom osi 4 LEADER i środków...

czytaj więcej »

17 września 2015 09:40 | Aktualności

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.10.2015 r.

GKM.6235.1.2015 Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.10.2015 r. Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn....

czytaj więcej »

05 sierpnia 2015 09:13 | Aktualności

Artykuł KRUS "Ostrzegamy - zanim będzie za późno"

Artykuł KRUS "Ostrzegamy - zanim będzie za późno" - treśc w załączniku.

czytaj więcej »

10 marca 2015 21:37 | Aktualności

INFOFMACJA O WYBORZE OFERTY

INFOFMACJA O WYBORZE OFERTY Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku wybrana została oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy „Tamka” Dzierzgowo. Wójt...

czytaj więcej »

11 lutego 2015 18:12 | Aktualności

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku. (informacje w załącznikach)

czytaj więcej »

09 lutego 2015 10:55 | Aktualności

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Treść ogłoszenia i regulamin konkursu w załączniku.

czytaj więcej »

16 grudnia 2014 21:06 | Aktualności

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zadanie pn. Maluch na starcie.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zadanie pn. „Maluch na starcie” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania...

czytaj więcej »

SzybkiPit