Aktualności

11 lutego 2015 18:12 | Aktualności

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku. (informacje w załącznikach)

czytaj więcej »

09 lutego 2015 10:55 | Aktualności

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Treść ogłoszenia i regulamin konkursu w załączniku.

czytaj więcej »

16 grudnia 2014 21:06 | Aktualności

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zadanie pn. Maluch na starcie.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zadanie pn. „Maluch na starcie” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania...

czytaj więcej »

20 sierpnia 2014 09:30 | Aktualności

Informacja prasowa dotycząca organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mławie wyjazdu dla rolników z powiatu mławskiego na XVI Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW w Bednarach.

Informacja prasowa dotycząca organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mławie wyjazdu dla rolników z powiatu mławskiego na XVI Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW w Bednarach. Starostwo Powiatowe w Mławie organizuje 20 września bieżącego roku wyjazd dla rolników z powiatu...

czytaj więcej »

31 lipca 2014 20:38 | Aktualności

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza zawody na „Aktywne Sołectwo”.

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza zawody na „Aktywne Sołectwo” Termin zgłaszania uczestników: 14.08.2014r. Grupy po 5 osób z Sołectwa. Zawody organizowane podczas: Dożynek Gminno-Parafialnych 24.08.2014r. o godz. 15:00 Zgłaszać do sołtysów u których...

czytaj więcej »

31 lipca 2014 20:32 | Aktualności

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza konkurs na „Najładniejszy ogród Gminy Dzierzgowo 2014”.

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza konkurs na „Najładniejszy ogród Gminy Dzierzgowo 2014” Czas trwania konkursu: 14.07.2014r.-24.08.2014r. Termin zgłaszania uczestników: 08.08.2014r. Rozstrzygniecie konkursu podczas: Dożynek Gminno-Parafialnych 24.08.2014r. o godz 17:00 Zgłaszać...

czytaj więcej »

SzybkiPit