Aktualności

25 czerwca 2016 14:45 | Aktualności

Szanowni rolnicy, drogie dzieci

Podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo!

czytaj więcej »

06 czerwca 2016 16:38 | Aktualności

ROLNIKU SPISZ SIĘ SAM

ROLNIKU SPISZ SIĘ SAM Czy średnia powierzchnia gospodarstw rolnych na Mazowszu nadal rośnie? Ilu właścicieli gospodarstw rolnych mieszka w dużych miastach? W jakim kierunku mazowieccy rolnicy specjalizują swoją działalność? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskamy po przeprowadzeniu ogólnopolskiego...

czytaj więcej »

25 kwietnia 2016 08:40 | Aktualności

Informacja na temat składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe

Informacja na temat składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe - treść w załączniku.

czytaj więcej »

01 kwietnia 2016 16:57 | Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury muzycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierzgowo oraz promocja Gminy Dzierzgowo na arenie międzynarodowej w 2016 roku wybrana została oferta...

czytaj więcej »

18 lutego 2016 07:47 | Aktualności

Wsparcie dla rolników w sektorze mleka i wieprzowiny

PIENIĄDZE ZA REKOMPENSATĘ ZA KWOTY I ZA SPRZEDANE ŚWINIE wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny Na mocy Rozporządzenia wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego na formularzu opracowanym przez Agencję Rynku Rolnego od dnia 18 lutego...

czytaj więcej »

25 listopada 2015 19:52 | Aktualności

Informacja. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2015 ...

Dzierzgowo, 25.11.2015r. GKM.041.1.2015 Informacja „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2015 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska...

czytaj więcej »

02 października 2015 16:19 | Aktualności

Bezpłatne szkolenia warszatowe PROW 2014 - 2020.

BEZPŁATNE SZKOLENIA WARSZTATOWE PROW 2014 - 2020 Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania \"Ciuchcia Krasińskich\" serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane nowym okresem programowania PROW 2014 - 2020 na szkolenie warsztatowe poświęcone zagadnieniom osi 4 LEADER i środków...

czytaj więcej »

17 września 2015 09:40 | Aktualności

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.10.2015 r.

GKM.6235.1.2015 Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.10.2015 r. Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn....

czytaj więcej »

SzybkiPit