Aktualności

29 listopada 2016 15:37 | Aktualności

INFORMACJA

czytaj więcej »

29 listopada 2016 08:54 | Aktualności

Pomoc z budżetu krajowego dla rolników, którzy w 2016 roku ponieśli wysokie straty spowodowane przez klęski żywiołowe

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewiduje się udzielanie w 2016 r. pomocy dla producentów...

czytaj więcej »

17 listopada 2016 22:04 | Aktualności

KONKURS "FLORIANY"

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!

czytaj więcej »

10 października 2016 20:12 | Aktualności

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnym szkoleniu związanym ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

czytaj więcej »

06 października 2016 13:07 | Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE DZIERZGOWO

Konsultacje społeczne w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami...

czytaj więcej »

04 października 2016 15:48 | Aktualności

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2016 roku.

Dzierzgowo, 04.10.2016 r. GKM.041.1.2016 Informacja „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2016 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17.313,00...

czytaj więcej »

SzybkiPit