Aktualności

17 listopada 2016 22:04 | Aktualności

KONKURS "FLORIANY"

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!

czytaj więcej »

10 października 2016 20:12 | Aktualności

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnym szkoleniu związanym ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

czytaj więcej »

06 października 2016 13:07 | Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE DZIERZGOWO

Konsultacje społeczne w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami...

czytaj więcej »

04 października 2016 15:48 | Aktualności

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2016 roku.

Dzierzgowo, 04.10.2016 r. GKM.041.1.2016 Informacja „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2016 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17.313,00...

czytaj więcej »

25 czerwca 2016 14:45 | Aktualności

Szanowni rolnicy, drogie dzieci

Podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo!

czytaj więcej »

06 czerwca 2016 16:38 | Aktualności

ROLNIKU SPISZ SIĘ SAM

ROLNIKU SPISZ SIĘ SAM Czy średnia powierzchnia gospodarstw rolnych na Mazowszu nadal rośnie? Ilu właścicieli gospodarstw rolnych mieszka w dużych miastach? W jakim kierunku mazowieccy rolnicy specjalizują swoją działalność? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskamy po przeprowadzeniu ogólnopolskiego...

czytaj więcej »

25 kwietnia 2016 08:40 | Aktualności

Informacja na temat składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe

Informacja na temat składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe - treść w załączniku.

czytaj więcej »

01 kwietnia 2016 16:57 | Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury muzycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierzgowo oraz promocja Gminy Dzierzgowo na arenie międzynarodowej w 2016 roku wybrana została oferta...

czytaj więcej »

SzybkiPit