Aktualności

20 lutego 2017 16:55 | Aktualności

Wojsk Obrony Terytorialne (WOT)

www.mon.gov.pl

czytaj więcej »

29 listopada 2016 15:37 | Aktualności

INFORMACJA

czytaj więcej »

29 listopada 2016 08:54 | Aktualności

Pomoc z budżetu krajowego dla rolników, którzy w 2016 roku ponieśli wysokie straty spowodowane przez klęski żywiołowe

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewiduje się udzielanie w 2016 r. pomocy dla producentów...

czytaj więcej »

SzybkiPit