Najnowsze wiadomości

17 września 2018 16:55 | Aktualności

Multimedialna przentacja województwa mazowieckiego.

http://mazowieckie.polskamultimedialna.pl/pl/

czytaj więcej »

03 września 2018 08:40 | Ogłoszenia

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dzierzgowo, dnia 29.08.2018 r. OŚR.6220.5.2018 Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Działając zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2018 08:32 | Ogłoszenia

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dzierzgowo,28.08.2018r. OŚR.6220.4.2018 Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U....

czytaj więcej »

29 sierpnia 2018 08:31 | Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Dzierzgowo, dnia 28.08. 2018 r. OŚR.6220.4.2018 Z A W I A D O M I E N I E o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2018 08:30 | Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Dzierzgowo

Dzierzgowo, 28.08.2018r. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Dzierzgowo Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2018 11:28 | Komunikaty

Urząd Gminy Dzierzgowo Informuje.

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 28.08.2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 21 o powierzchni 0,7200...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2018 11:24 | Przetargi

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 123/2 o pow. 0,7900 ha położona w miejscowości Kitki.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 123/2 o pow. 0,7900 ha położona w miejscowości Kitki. Działka stanowi pozostałość po byłym siedlisku. Budynek mieszkalny drewniany...

czytaj więcej »

SzybkiPit