Najnowsze wiadomości

28 grudnia 2016 16:35 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo zwołuje XIX Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Gminy. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości...

czytaj więcej »

06 grudnia 2016 12:33 | Przetargi

Przetarg nieograniczony Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.dzierzgowo.pl Ogłoszenie nr 359888 - 2016 z dnia 2016-12-06 r. Dzierzgowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli...

czytaj więcej »

29 listopada 2016 15:37 | Aktualności

INFORMACJA

czytaj więcej »

29 listopada 2016 08:54 | Aktualności

Pomoc z budżetu krajowego dla rolników, którzy w 2016 roku ponieśli wysokie straty spowodowane przez klęski żywiołowe

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewiduje się udzielanie w 2016 r. pomocy dla producentów...

czytaj więcej »

17 listopada 2016 22:04 | Aktualności

KONKURS "FLORIANY"

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!

czytaj więcej »

SzybkiPit