Najnowsze wiadomości

09 maja 2018 10:40 | Aktualności

Ważne zmiany dotyczące zgłaszania szkód wyrządzonych przez bobry

Link do strony: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-bobry W załącznikach znajdują sie obowiązujące wzoru wniosku oraz innych niezbednych dokumentów.

czytaj więcej »

30 kwietnia 2018 14:15 | Komunikaty

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja dla osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej udzielania

czytaj więcej »

24 kwietnia 2018 11:27 | Aktualności

Informacja na temat mozliwości uzyskania dofinansowania na wymianę urządzeń grzewczych - aktualizacja

Informacje o Działaniu 4.3.1- Wymiana źródeł ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Terminy Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu- październik 2018r. Kto może uczestniczyć w programie? Program przeznaczony jest dla osób,...

czytaj więcej »

12 kwietnia 2018 13:19 | Komunikaty

Sprawozdanie Wójta Gminy Dzierzgowo z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku

Dzierzgowo, 11.04.2018 r. Sprawozdanie Wójta Gminy Dzierzgowo z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku Na podstawie art. 5a ust....

czytaj więcej »

10 kwietnia 2018 17:24 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie.

INFORMACJA Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 roku o godz. 1000 w sali...

czytaj więcej »

09 kwietnia 2018 13:46 | Przetargi

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYDZIERŻAWIENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYDZIERŻAWIENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Przedmiotem przetargu są pomieszczenia znajdujące się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Brzozowie na działce ewidencyjnej nr 140 wraz z udziałem w gruncie Przedmiot...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2018 12:10 | Ogłoszenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia w załączniku.

czytaj więcej »

05 kwietnia 2018 14:00 | Komunikaty

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 10.04.2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 10.04.2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 123/2 o powierzchni 0,7900...

czytaj więcej »

SzybkiPit