Najnowsze wiadomości

19 kwietnia 2017 21:11 | Przetargi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzgowo w okresie od 20.05.2017 do 19.05.2020

Ogłoszenie nr 68630 - 2017 z dnia 2017-04-19 r. Dzierzgowo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzgowo w okresie od 20.05.2017 do 19.05.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

13 kwietnia 2017 19:02 | Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 MAJA 2017 ROKU

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 MAJA 2017 ROKU Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.), w...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2017 12:10 | Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dzierzgowo, dnia 06.04.2017 r. OŚR.6220.1.2017 Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Działając zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej »

29 marca 2017 08:22 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE O SESJI RADY GMINY

OGŁOSZENIE Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że, w dniu 31 marca 2017 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy. Proponowany porządek obrad; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z...

czytaj więcej »

SzybkiPit