Najnowsze wiadomości

14 września 2016 23:51 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gurtów jako działka Nr 315 o powierzchni 0,1900 ha położona w miejscowości Wasiły

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gurtów jako działka Nr 315 o powierzchni 0,1900 ha położona w miejscowości Wasiły Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wasiły. Przedmiotowa...

czytaj więcej »

02 września 2016 16:18 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) zwołuję XV Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2016 17:20 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647 ha położona w miejscowości Brzozowo-Łęg.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647 ha położona w miejscowości Brzozowo-Łęg. Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły. Budynek parterowy,...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2016 13:21 | Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Dzierzgowo, 28.07.2016r. OŚR.6220.3.2016 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Dzierzgowo działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 19:54 | Komunikaty

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 02.08.2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647...

czytaj więcej »

27 lipca 2016 09:50 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia znajdujące się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Brzozowie na działce ewidencyjnej nr 140 wraz z udziałem w gruncie

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYDZIERŻAWIENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Przedmiotem przetargu są pomieszczenia znajdujące się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Brzozowie na działce ewidencyjnej nr 140 wraz z udziałem w gruncie Adres...

czytaj więcej »

15 lipca 2016 14:03 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nietuchomości. 1/3 Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 54 o powierzchni 0,1300 ha położona w miejscowości Stare Łączyno

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1/3 Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 54 o powierzchni 0,1300 ha położona w miejscowości Stare Łączyno. Na działce Nr 54 znajdują się ruiny budynków...

czytaj więcej »

SzybkiPit