Najnowsze wiadomości

20 lutego 2017 16:55 | Aktualności

Wojsk Obrony Terytorialne (WOT)

www.mon.gov.pl

czytaj więcej »

17 lutego 2017 19:46 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo zwołuje XXI Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo zwołuje XXI Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności...

czytaj więcej »

16 lutego 2017 14:16 | Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15.02.2017r. na wniosek Pana Tomasza Zaborowskiego...

czytaj więcej »

14 lutego 2017 16:32 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza trzeci przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 10/3 o powierzchni 0,6046 ha położona w miejscowości Tańsk-Kiernozy. Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły. Budynek...

czytaj więcej »

14 lutego 2017 16:26 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza drugi przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647 ha położona w miejscowości Brzozowo-Łęg. Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły. Budynek parterowy,...

czytaj więcej »

10 lutego 2017 11:20 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane Przebudowa drogi Wydrzywilk - Umiotki

Ogłoszenie nr 23182 - 2017 z dnia 2017-02-10 r. Dzierzgowo: Przebudowa drogi Wydrzywilk - Umiotki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

czytaj więcej »

10 lutego 2017 11:15 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Dobrogosty- Kitki

Ogłoszenie nr 23084 - 2017 z dnia 2017-02-10 r. Dzierzgowo: Przebudowa drogi gminnej Dobrogosty- Kitki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

czytaj więcej »

08 lutego 2017 08:30 | Przetargi

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie

Dzierzgowo, dn. 08.02.2017r. PPI.032.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Dzierzgowo, zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 27/2014 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 15.04.2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień...

czytaj więcej »

SzybkiPit