Najnowsze wiadomości

12 października 2016 20:19 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza drugi przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647 ha położona w miejscowości Brzozowo-Łęg. Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły. Budynek parterowy,...

czytaj więcej »

10 października 2016 20:12 | Aktualności

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnym szkoleniu związanym ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

czytaj więcej »

06 października 2016 13:07 | Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE DZIERZGOWO

Konsultacje społeczne w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami...

czytaj więcej »

04 października 2016 15:48 | Aktualności

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2016 roku.

Dzierzgowo, 04.10.2016 r. GKM.041.1.2016 Informacja „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2016 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17.313,00...

czytaj więcej »

14 września 2016 23:51 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gurtów jako działka Nr 315 o powierzchni 0,1900 ha położona w miejscowości Wasiły

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gurtów jako działka Nr 315 o powierzchni 0,1900 ha położona w miejscowości Wasiły Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wasiły. Przedmiotowa...

czytaj więcej »

02 września 2016 16:18 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) zwołuję XV Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2016 17:20 | Przetargi

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647 ha położona w miejscowości Brzozowo-Łęg.

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647 ha położona w miejscowości Brzozowo-Łęg. Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły. Budynek parterowy,...

czytaj więcej »

SzybkiPit