Najnowsze wiadomości

20 czerwca 2017 17:04 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) zwołuje XXIV Sesję Rady Gminy w Dzierzgowie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie...

czytaj więcej »

23 maja 2017 09:05 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dzierzgowo

Przewodniczący Rady Gminy Dzierzgowo informuje, że w dniu 25 maja 2017 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dzierzgowo. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Podjęcie uchwały w sprawie...

czytaj więcej »

11 maja 2017 14:36 | Przetargi

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gurtów jako działka Nr 221 o powierzchni 0,1300 ha położona w miejscowości Wasiły. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wasiły. Przedmiotowa...

czytaj więcej »

SzybkiPit