Najnowsze wiadomości

20 października 2017 16:52 | Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury muzycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierzgowo oraz promocja Gminy Dzierzgowo na arenie międzynarodowej w 2016...

czytaj więcej »

17 października 2017 20:25 | Przetargi

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 700.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych jednorocznych na terenie Gminy Dzierzgowo

Ogłoszenie nr 602649-N-2017 z dnia 2017-10-17 r. Urząd Gminy Dzierzgowo: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 700.000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych jednorocznych na terenie Gminy...

czytaj więcej »

05 października 2017 11:42 | Komunikaty

Konsultacje społeczne w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE DZIERZGOWO Konsultacje społeczne w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza konsultacje „Rocznego...

czytaj więcej »

05 października 2017 11:31 | Przetargi

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 231 o pow. 0,3800 ha położona w miejscowości Dobrogosty. Zabudowana działka gruntowa będąca własnością Gminy Dzierzgowo...

czytaj więcej »

27 września 2017 07:56 | Komunikaty

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIERZGOWO INFORMUJE O SESJI RADY GMINY

Tresć informacji w załączniku

czytaj więcej »

22 września 2017 14:25 | Komunikaty

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Urząd Gminy Dzierzgowo informuje, że dnia 26.09.2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 59 o powierzchni 1,0647...

czytaj więcej »

SzybkiPit